Tolerance Udregner

Størrelse
Grundafvigelse Tolerance
Aksel
Øvre afvigelse Maksimum
Nedre afvigelse Minimum
Hul
Øvre afvigelse Maksimum
Nedre afvigelse Minimum

Denne side forsøger at opfylde ISO 286-1 standard.